NIZOZEMŠTINA

Nizozemština pro začátečníky

pondělí 17:30 - 19:00

7. 10. 2019 - 3. 2. 2020

Skupina 5 - 10 studentů

Učebnice: Contact! 1 (Lekce 1 - 6)

Lektor: Alžběta Havlínová

Co se v kurzu naučíte: základní zdvořilostní fráze, základy nizozemské gramatiky a výslovnosti, představit sebe a svou rodinu, domluvit si schůzku, objednat si v restauraci, popsat svůj den, číslovky, hodiny, dny v týdnu, nakoupit, mnoho užitečných a zajímavých reálií Nizozemska a vlámské části Belgie


Nizozemština pro mírně pokročilé

pondělí 17:30 - 19:00

7. 10. 2019 - 3. 2. 2020

Skupina 5 - 10 studentů

Učebnice: Contact! 1 (Lekce 6 - 9)

Lektor: Alžběta Havlínová

Co se v kurzu naučíte: rozšíření gramatických základů a slovní zásoby, důraz se klade na schopnost komunikovat v různých modelových situacích. Z tématických okruhů např.: popis osob a jejich vlastností, kultura a volný čas, návštěva úřadu a lékaře, bydlení

Představení lektora

Mgr. Alžběta Havlínová

Nizozemštinu jsem vystudovala na Filozofické Fakultě Karlovy Univerzity v roce 2008. Absolvovala jsem několik studijních pobytů v Nizozemsku a Belgii a stále se ráda do těchto "nízkých zemí" vracím. Výuce tohoto jazyka se kontinuálně věnuji již 12 let a těší mě sledovat pokroky a úspěchy svých studentů.

Pestrost do pracovního života v tomto oboru mi dodala tříletá zkušenost zaměstnankyně Nizozemského velvyslanectví v ČR, povolání průvodkyně Prahou a příležitostná překladatelská činnost. Před několika lety jsem si dopřála tříleté studium kresby a ilustrace na VOŠ Václava Hollara, proto v současnosti svou lingvistickou činnost kombinuji s výtvarnou a grafickou tvorbou.

Výuku nizozemštiny přizpůsobuji individuálním potřebám studentů a kladu důraz na pestrost aktivit a materiálů a na rozvíjení pozitivní motivace ke studiu. Ráda nastavuji laťku vysoko: nizozemsky se lze naučit rychle, efektivně a především v příjemné atmosféře.