LEKTOŘI

Mgr. Luisa Kerek

Vystudovala jsem švédštinu a srbštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dva roky jsem strávila ve Švédsku, kde jsem mimo jiné vyučovala švédštinu v kurzech pro přistěhovalce, což byla velmi zajímavá zkušenost. Jsem také spoluautorkou učebnice Švédština nejen pro samouky a v roce 2018 jsem založila jazykovou školu Svenska.

S Výukou mám bohaté zkušenosti, učím již 15 let a za tu dobu mám za sebou přes 5000 odučených hodin všech úrovní - od úplných začátečníků až po přípravu na zkoušku B2. Při výuce se především soustředím na komunikativní znalost jazyka (budeme hodně mluvit a poslouchat) a na osvojení správné výslovnosti - ta je ve švédštině velmi důležitá pro porozumění. Snažím se, aby hodiny byly vždy pestré a zábavné a studenti odcházeli s dobrou náladou a spokojení, že se něco nového naučili. Při hodinách panuje uvolněná, přátelská atmosféra.

Součástí výuky jsou i švédské reálie a autentické materiály: jednoduché knížky, televizní programy, ukázky z filmů, poslech rádia nebo novinové články. Ráda se s Vámi také podělím o své zkušenosti ze života, studia a práce ve Švédsku.

Kromě učení, které je mým velkým koníčkem, se momentálně věnuji i studiu pedagogiky a také překládání beletrie. Když zrovna nepracuji, trávím čas se svou rodinou, ráda cestuji, čtu a jezdím na koni.

Mgr. Jana Thomsen

Vystudovala jsem tříletý bakalářský obor na Fakultě humanitních studií a poté pětiletý magisterský obor švédština a komparatistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem dva semestry strávila ve Švédsku.

Výuce švédštiny se věnuji od roku 2006, kdy jsem začala učit jak individuální lekce, tak skupinové kurzy pro různé jazykové školy a firmy. Mám zkušenosti s výukou začátečníků i pokročilých studentů, kteří se například chystají na pracovní či studijní pobyt ve Švédsku. V lekcích se snažím o individuální přístup, rozmanitost a zachování přátelské a vstřícné atmosféry. Zaměřuji se na komunikativní znalost jazyka a nácvik správné výslovnosti. Pracuji především s učebnicemi Rivstart, okrajově s učebnicí Svenska utifrån a Švédština pro samouky. V pokročilejších lekcích používám také autentický švédský materiál, jako např. novinové články, knihy ve zjednodušených verzích, písničky apod.

Kromě výuky švédštiny se věnuji také překladům švédské beletrie do češtiny a studiu jógy. Volný čas nejraději trávím s rodinou, procházkami se psem, péčí o dům a zahradu a čtením knih.

Mgr. Linda Kaprová

Vystudovala jsem magisterský obor švédština v kombinaci s překladatelstvím angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem se podívala také na jeden semestr do Uppsaly, která mé obzory mimo znalosti jazykové rozšířila též o jízdu na kole ve sněhu a točení piva po švédském způsobu. Po státnicích jsem pak pracovně strávila necelý rok ve Švédsku jako tlumočnice.

V současné době se věnuju literárnímu i odbornému překladu a coby soudní tlumočnice jsem k dispozici také policii, soudům a dalším státním orgánům. Výuce švédštiny se věnuju už od roku 2007, a to jak ve veřejných kurzech, tak ve firmách i na individuální úrovni. Při hodinách vycházím ze svých osobních zkušeností s osvojováním jazyka a snažím se zejména o to, aby se dovednosti mých studentů vyváženě a funkčně doplňovaly. Ze studia různých jazyků jsem si navíc odnesla jedno skálopevné předsevzetí - mluvit má především student. Učitel už to umí. :) Těší mě, když vidím, že studenty hodiny baví a pomáhají jim posunout se zase o kousek dál. Největší radost pak je, když se dozvídám, jak své nové znalosti také úspěšně používají.

Pokud si chci odpočinout, pak nejraději v přírodě, kterou se také nepoučitelně obklopuji doma na terase, a zpěvem v malém smíšeném sboru.


Mgr. Petra Hesová 

Vystudovala jsem švédštinu v kombinaci s anglistikou - amerikanistikou na FFUK v Praze, kam jsem se také po letech na čas vrátila přednášet švédskou lingvistiku. Výuce švédštiny se věnuji od roku 2009 a mám zkušenosti s lekcemi firemními i soukromými, ale mou nejoblíbenější disciplínou jsou kurzy pro veřejnost, odkud si účastníci kromě nových poznatků a znalostí často odnášejí i nová přátelství.

Jsem přesvědčená, že učitel by měl mít schopnost nadchnout pro věc a dokázat studenta zaujmout a motivovat - pak jde učení lehce, s radostí a v ideálním případě jaksi "mimochodem", a přitom se skvělými výsledky. Dokladem toho, že takový přístup funguje, je řada mých studentů, kteří dnes ve Švédsku spokojeně žijí. V hodinách používám kromě učebnice i ukázky ze švédské kultury a autentického jazyka, například úryvky z knih, novinové články, písničky, ukázky z filmů atd.

Z ročního pobytu ve švédském Laponsku jsem si kromě lásky k sobům, polární záři a tlustým vlněným palčákům přivezla poznání, že Švédsko je nesmírně rozmanitá země, a baví mě, že můžu své zkušenosti uplatňovat i ve své další profesi literárního překladatele. Zabývám se také hudbou, píšu písňové texty, toulám se krajinou a pletu.

Mgr. Kateřina Jagošová

Vystudovala jsem finštinu a švédštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem strávila jeden semestr na univerzitě v Joensuu a jeden semestr na univerzitě v Jyväskylä. Na studijní pobyt do Švédska jsem se bohužel kvůli pandemii zatím nedostala, absolvovala jsem však alespoň semestrální online kurz švédské literatury a kultury Sverige på distans.

Při výuce se snažím klást důraz zejména na aktivní zapojení všech účastníků a jejich vzájemnou interakci a na rozmanitost aktivit. Za obzvlášť důležité považuji mluvení a poslech, protože se domnívám, že tyto dvě oblasti jsou při studiu (nejen) finštiny a švédštiny ty nejproblematičtější a jinak než neustálým procvičováním a opakováním si je student neosvojí. Výuka ale samozřejmě zahrnuje také trénink správné výslovnosti, gramatiku a čtení. Důležité je pro mě rovněž přátelské prostředí.

Na poloviční úvazek pracuji na základní škole. Působím také jako dobrovolník v organizaci Skandinávský dům, kde se podílím na chodu knihovny a organizaci kulturních akcí. Vyzkoušela jsem si rovněž literární překlad: zatím jsem přeložila jednu povídku do finskošvédského čísla časopisu PLAV a jednu povídku do Soutěže Jiřího Levého, v níž jsem získala čestné uznání. Mezi mé největší záliby patří moderní tanec a pobyt v přírodě, kam vyrážím pěšky, na kole nebo na běžkách. Baví mě také zpěv a četba.

Mgr. Hana Kendíková

Vystudovala jsem nordistiku, anglistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V Norsku jsem žila celkem tři roky - rok jsem tam pracovala jako au-pair a dva roky jsem studovala norštinu na Univerzitě v Oslu. Od té doby se snažím do Norska více či méně pravidelně vracet.

Norštinu učím od roku 2005. Mám zkušenosti s individuální i skupinovou výukou na všech úrovních. Při výuce se již od začátečníků snažím, aby studenti co nejvíce komunikovali v cílovém jazyce. Věnujeme se všem jazykovým dovednostem - čtení, mluvení, poslechu i psaní, a i na nižších úrovních používáme kromě učebnice i autentické materiály. Snažím se rozšiřovat též slovní zásobu studentů nad rámec toho, co poskytuje učebnice, a to pomocí obrázkových materiálů a krátkých textů.

Učení mám moc ráda a domnívám se, že i to podporuje dobrou atmosféru v kurzech - a následně i osvojování si nových znalostí, neboť v příjemném a přátelském prostředí se člověk nejen dobře cítí, ale i učí.

Mimo práci trávím čas se svou rodinou, vyrážím jako turistka nebo cyklistka do přírody, chodím za kulturou, čtu si nebo prostě jen tak odpočívám.