O NÁS

Luisa Kerek

Vystudovala jsem švédštinu a srbštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.  Dva roky jsem strávila ve Švédsku, kde jsem mimo jiné vyučovala švédštinu v kurzech pro přistěhovalce, což byla velmi zajímavá zkušenost. Jsem také spoluautorkou učebnice Švédština nejen pro samouky.

S Výukou mám bohaté zkušenosti, učím již 15 let a za tu dobu mám za sebou přes 5000 odučených hodin všech úrovní - od úplných začátečníků až po přípravu na zkoušku B2. Při výuce se především soustředím na komunikativní znalost jazyka (budeme hodně mluvit a poslouchat) a na osvojení správné výslovnosti - ta je ve švédštině velmi důležitá pro porozumění. Snažím se, aby hodiny byly vždy pestré a zábavné a studenti odcházeli s dobrou náladou a spokojení, že se něco nového naučili. Při hodinách panuje uvolněná, přátelská atmosféra.

Součástí výuky jsou i švédské reálie a autentické materiály: jednoduché knížky, televizní programy, ukázky z filmů, poslech rádia nebo novinové články. Ráda se s Vámi také podělím o své zkušenosti ze života, studia a práce ve Švédsku.

Kromě učení, které je mým velkým koníčkem, se momentálně věnuji i studiu pedagogiky a také překládání beletrie - především švédských detektivek, ale přeložila jsem mimo jiné třeba i knihu Analfabetka, která uměla počítat od Jonase Jonassona, která se stala nejprodávanějším románem roku 2014. Když zrovna nepracuji, trávím čas se svou rodinou, ráda cestuji, čtu a jezdím na koni.

Jana Thomsen

Vystudovala jsem tříletý bakalářský obor na Fakultě humanitních studií a poté pětiletý magisterský obor švédština a komparatistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem dva semestry strávila ve Švédsku.

Výuce švédštiny se věnuji od roku 2006, kdy jsem začala učit jak individuální lekce, tak skupinové kurzy pro různé jazykové školy a firmy. Mám zkušenosti s výukou začátečníků i pokročilých studentů, kteří se například chystají na pracovní či studijní pobyt ve Švédsku. V lekcích se snažím o individuální přístup, rozmanitost a zachování přátelské a vstřícné atmosféry. Zaměřuji se na komunikativní znalost jazyka a nácvik správné výslovnosti. Pracuji především s učebnicemi Rivstart, okrajově s učebnicí Svenska utifrån a Švédština pro samouky. V pokročilejších lekcích používám také autentický švédský materiál, jako např. novinové články, knihy ve zjednodušených verzích, písničky apod.

Kromě výuky švédštiny se věnuji také překladům švédské beletrie do češtiny a studiu jógy. Volný čas nejraději trávím s rodinou, procházkami se psem, péčí o dům a zahradu a čtením knih.

Alexandra Kohoutová

Vystudovala jsem švédská studia a obecnou lingvistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve Švédsku jsem také rok žila a Stockholm má od té doby speciální místo v mém srdci. Učení švédštiny se věnuji více než 8 let. Mám zkušenosti jak se soukromou, tak firemní výukou, úplných začátečníků až pokročilých studentů na úrovni B2.

Protože já sama jsem se vždycky nejvíc naučila na hodinách, které pro mě byly zábavné, uvolněná atmosféra panuje i na mých lekcích. Důraz kladu na výslovnost, poslech a komunikaci. Bez mluvení to zkrátka nejde a chyby nás jenom posouvají dál. Hodiny ráda zpestřuji autentickými materiály, jako jsou videa nebo jednoduché články z časopisů.

Kromě učení nárazově překládám titulky ke švédským filmům pro Severský filmový klub a severské filmy také ráda sleduji. Hodně času také věnuji svému projektu Slova z pekla, ve kterém sbírám vtipné a bizarní výrazy z hovorové češtiny. Funguje jako účet na instagramu a nedávno jsem ho rozšířila i o knihu. Ve volném čase ráda pečuji o svoji domácí džungli nebo zajdu s přáteli na něco dobrého k jídlu a pití.


Lucie Korecká

Vystudovala jsem skandinavistiku se zaměřením na norštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a strávila jsem rok na Islandské univerzitě v Reykjavíku. V Norsku jsem absolvovala několik letních kurzů v Oslu a v Bergenu a ráda se tam vracím.

Výuce norštiny se věnuji od roku 2011 a mám zkušenosti s výukou všech úrovní, od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a přípravu na oficiální zkoušky. Ve výuce pro začátečníky a mírně pokročilé se zaměřuji především na konverzaci, náplní hodin je hlavně mluvení a poslech. U pokročilejších úrovní kladu důraz na to, aby se studenti kromě rozšíření znalostí jazyka také dozvěděli různé zajímavosti o norské kultuře, osobnostech, městech a přírodě, dějinách, literatuře, filmu i aktuálním dění. Nejlepší odměnou pro mě je, když vidím, jak znalosti norštiny otevírají mým současným i bývalým studentům cestu ke skvělým cestovatelským zážitkům, novým pracovním příležitostem a zajímavým setkáním.

Kromě výuky norštiny také přednáším staroseverskou literaturu a islandštinu na Filozofické fakultě a překládám literární texty z islandštiny a staroseverštiny. Největší zálibou jsou pro mě severské jazyky a kultura, k mým dalším koníčkům patří hudba a kromě severské literatury ráda čtu fantasy.

Linda Kaprová

Vystudovala jsem magisterský obor švédština v kombinaci s překladatelstvím angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Během studia jsem se podívala také na jeden semestr do Uppsaly, která mé obzory mimo znalosti jazykové rozšířila též o jízdu na kole ve sněhu a točení piva po švédském způsobu. Po státnicích jsem pak pracovně strávila necelý rok ve Švédsku jako tlumočnice.

V současné době se věnuju literárnímu i odbornému překladu a coby soudní tlumočnice jsem k dispozici také policii, soudům a dalším státním orgánům. Výuce švédštiny se věnuju už od roku 2007, a to jak ve veřejných kurzech, tak ve firmách i na individuální úrovni. Při hodinách vycházím ze svých osobních zkušeností s osvojováním jazyka a snažím se zejména o to, aby se dovednosti mých studentů vyváženě a funkčně doplňovaly. Ze studia různých jazyků jsem si navíc odnesla jedno skálopevné předsevzetí - mluvit má především student. Učitel už to umí. :) Těší mě, když vidím, že studenty hodiny baví a pomáhají jim posunout se zase o kousek dál. Největší radost pak je, když se dozvídám, jak své nové znalosti také úspěšně používají.

Pokud si chci odpočinout, pak nejraději v přírodě, kterou se také nepoučitelně obklopuji doma na terase, a zpěvem v malém smíšeném sboru.